"VAKMENSEN SPREKEN

DEZELFDE TAAL"

  • >
  • Privacy statement
 

Privacy statement

Privacy Beleid
 
Gegevensbescherming en Privacybeleid
Forte United zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website www.forteuntied.com ("De Forte United website ") verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Gegevensverzameling en -gebruik
Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. Om passende vacatures bij uw profiel te vinden, zodat wij u de functie kunnen aanbieden die het best bij u past;
2. Om u op de hoogte te houden van de diensten van Forte United en nieuws en ontwikkelingen op uw vakgebied;
3. Om u bij het inloggen een website op maat aan te bieden, zodat u altijd relevante informatie te zien krijgt; en/of
4. Om salarisoverzichten en andere overzichten van onze kandidaten samen te stellen.
5. Voor de salaris verwerking en facturatie maakt Forte United BV gebruik van een Back Office partij. Alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de salarisverwerking en facturatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal Forte United BV verstrekken aan de Back Office Partij.
6. Forte United BV gaat er van uit dat u met het toezenden van uw gegevens per mail, via onze site of per post u Forte United BV toestemming geeft uw gegevens te verwerken en/of te gebruiken slechts voor de doelen zoals beschreven in de bovengenoemde punten één tot en met 5.
 
Openbaarmaking van uw gegevens  
Uw cv en gerelateerde gegevens worden naar potentiële werkgevers verstuurd, maar alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.
Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Forte United.

Curriculum vitae ("CV")
Wij bieden u de mogelijkheid om via deze website uw CV in te sturen. U kunt dit doen door te reageren op een specifieke geadverteerde vacature of voor raadpleging door onze consultants wanneer vacatures zich voordoen. Hoewel uw cv online wordt opgeslagen, is deze alleen toegankelijk voor de consultants van Forte United die zowel binnen als buiten de Europese Unie werkzaam zijn.
Uw CV wordt rechtstreeks per e-mail verzonden naar onze consultants, die uw gegevens controleren en invoeren in onze centrale in-house database. U kunt uw CV updaten wanneer u maar wilt door simpelweg de procedure voor het insturen van een nieuw CV te herhalen. Uw vorige CV wordt dan automatisch vervangen.
 
Gegevens websitebezoekers Forte United  
Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website en de andere websites van Forte United over de hele wereld, bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Ook publiceren wij een deel van deze gegevens op de websites van Forte United.

Andere websites
Wij wijzen u erop dat klikken op advertentielinks of -banners tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Forte United.. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

Informatieoverdracht via het internet
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen van ons Privacybeleid
Dit privacybeleid kan te allen tijde door Forte United worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van Forte United, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@forteunited.com of ons plaatselijke kantoor bellen om uw vragen of opmerkingen voor te leggen aan een van onze deskundigen.

Gelijke kansen
Forte United is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.
Als onderdeel van ons streven naar gelijke kansen kunnen wij de door u verstrekte gegevens van tijd tot tijd gebruiken voor evaluaties van ons diversiteitsbeleid. Alle gegevens worden daarbij anoniem behandeld, in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.