"VAKMENSEN SPREKEN

DEZELFDE TAAL"

Keurmerkgaranties

Onze vakkrachten worden verloond conform de ABU CAO voor uitzendkrachten. De verloning en facturatie hebben wij uitbesteed aan een payroll specialist. Deze organisatie  heeft het NEN 4400-1 certificaat, het SNA keurmerk en is VCU gecertificeerd. Wij hebben de samenwerking met deze partner geselecteerd op basis van hun hoge kwaliteitsnormen.

NEN 4400-1
De norm NEN 4400-1 is een nationale norm.  Het stelt eisen aan de organisatie als het gaat om de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Doel van de norm NEN 4400-1 is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.De organisatie wordt beoordeeld op zijn verplichtingen uit arbeid, te weten:
-de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
-loonbetaling niet in strijd met de Wet Minimum Loon en minimum vakantiebijslag;
-het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
-het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
Ondernemingen die voldoen aan de norm NEN 4400-1 worden ingeschreven in het Register Normering Arbeid en verkrijgen daarmee het SNA-keurmerk.

Het SNA-keurmerk.
De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft primair tot doel ondernemingen die arbeid inhuren via een intermediair of payrollorganisatie te beschermen. Onder andere tegen claims die kunnen voortvloeien uit de Wet Keten Aansprakelijkheid voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen. Halfjaarlijkse worden er inspecties uitgevoerd. De Stichting Normering Arbeid heeft een kaderconvenant gesloten met de Belastingdienst over de aanlevering van verklaringen over betalingsgedrag. Met de aangeleverde verklaringen kan de Stichting tussen de reguliere inspecties in volgen of er nog steeds aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.